Bestyrelsen

Body: 

Bestyrelsesmedlemmer

Jette Skov

Formand

Tlf: 61 78 32 96

Mail: jetteskov13@gmail.com

Opgaver i bestyrelsen: 

- Kommunikationsansvarlig

 

 

 

 

 

 


 

Charlotte Karup Kindt

Næstformand

Tlf: 28 79 90 16

Mail: ckarupkindt@gmail.com 

Opgaver i bestyrelsen:

- Materialeansvarlig 

- Årsfestrepræsentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lars Henrik Nielsen 

Kasserer 

Tlf: 22 63 83 59

Mail: lakhak80@gmail.com

Opgaver i bestyrelsen: 

- Festudvalgsrepræsentant 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anne Mosebo 

Menigt medlem 

Tlf: 22 39 99 79

Mail: annemosebo94@hotmail.com 

Opgaver i bestyrelsen: 

- Kampredigering 

- Repræsentant i hovedbestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 


Bodil Aalbæk Jepsen 

Menigt medlem 

Tlf: 28 72 36 04

Mail: bodil.aa.jepsen@gmail.com

Opgaver i bestyrelsen: 

- Hjemmestævneansvarlig 

- Stævneansvarlig

 

 

 

 

 

 

 

 


Jan Stilling Nørremark 

Menigt medlem

Tlf: 20 77 34 36 

Mail: Jan_Stilling@hotmail.com

Opgaver i bestyrelsen: 

- Generation Handball 

- IT-ansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

 


Peter Tommas Theilmann Møss 

Menigt medlem 

Tlf: 25 37 67 26

Mail: peter_moess@hotmail.com 

Opgaver i bestyrelsen: 

- Repræsentant til Skole, Fritidsudvalg og Kommune 

- Trænerrepræsentant 

 

 

 

 

 

 

 


Simon Storgaard 

Menigt medlem 

Tlf: 29 86 50 12 

Mail: simon@kano.nu 

Opgaver i bestyrelsen: 

- Spillerrespræntant for herrerne 

- Sponsoransvarlig 

- Kommunikationsansvarlig

 

 

 

 

 

 

 


Stine Guldberg Graungård Petersen 

Menigt medlem 

Tlf: 60 13 63 18

Mail: guldstine@hotmail.com

Opgaver i bestyrelsen: 

- Kampredigering

- Spillerrepræsentant for damerne 

- Stævneansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 


Emilie Kønsskov Hansen 

Suppleant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Matthias Chr. Enemark

Suppleant